Madencilik

Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

Madencilik


- Yer Seçimi
- Maden Ruhsat Müracaatları
- Maden Ruhsatlarının İhale İşlemleri
- Maden Ruhsatlarının Devir İşlemleri
- Maden Arama Dönemi Faaliyet Raporları
- Maden İşletme Projeleri
- İşletme İzin Ruhsatı İşlemleri ( 7. Madde İzinleri)
- Satış ve Faaliyet Bilgi Formları ( 29. Madde İşlemleri)
- Terk Raporu
- Teknik Nezaretçilik
- Harita Hizmetleri
- Orman İzinleri
- Mera İzinleri
- MİGEM Dosya İncelemeleri ve Dosya Takip İşlemleri
- Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat İşlemleri (GSM Ruhsatı)
- Patlayıcı Madde Kapasite Raporu
- Sondaj İzinleri
- Sayısal modelleme ve analizler
- Finansal Değerlendirmeler
- Bilirkişi raporları
- Borsa işlemleri için rapor hazırlanması
- Atık karakterizasyonu ve yönetimi
- Maden Mevzuat Danışmanlığı
- Rezerv Tespitleri Ve Arazi Etütleri