Çevre Danışmanlık

Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

Çevre Danışmanlık


Sanayi kuruluşlarında, çeşitli işletme ve tesislerde çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin ve etkilerinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standard şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.

•    Yatırımların çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği Çevresel Etki Değerelendirmesi (ÇED) çalışmaları ve izinleri

•    İşletmelerin, fabrikaların, tesislerin kuruluş ve işletme aşamasında, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik” ve Çevre Denetim Yönetmeliği” hükümleri gereğince gerekli izin ve lisansların alınması ve  yerinde inceleyerek çevre danışmanlık, çevre-çed denetimi  hizmeti verilmesi.

•    Tesis faaliyetlerinin periyodik izlemelerin gerçekleştirilmesi ve Çevre Mevzuatı kapsamında uygunluğunun değerlendirilmesi.

•    Çevre Bakanlığı Mevzuat ve yasalara göre çevre danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması ve takibi.

•    Meydana gelebilecek uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin önerilmesi ve uygulamalarının denetlenmesi.

•    Çevre Mevzuatı kapsamındaki gelişmelerin takibi ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmenin periyodik olarak yapılması

•    Atık yönetimi, planlama konularında çözümler sunmak, ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde firmaları yönlendirmek

•    Çevre Performans Raporlarının hazırlanması,

•    Çevresel izleme ve ölçme parametrelerinin belirlenmesi ve takibi,

•    Çevresel ve akustik gürültü kontrol çalışmaları (Ölçüm, proje ve uygulama)

•    Atıksu arıtma tesislerinin fizibilite raporlarının hazırlaması