Maden Jeolojisi

Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

Maden Arama Faaliyetleri ve Danışmanlığ


MİGEM e verilen maden arama faaliyet raporları

Maden/cevher Sahalarının Jeolojik etütleri ve analizleri

- Maden Jeolojisi Etütleri
- Jeofizik ölçümler
- Laboratuar testleri
- Kalite değerlendirmesi
- Rezerv değerlendirmesi
- Haritalama
- Sondaj
- Modelleme
- Ocak Planlaması
- Kaynak yönetimi

3D maden sahası modellemeleri

Uzaktan algılama (uydu verileri) ile maden arama faaliyetleri

Madene sahasına ait araştırma yöntemleri ve etüt yerlerinin belirlenmesi

Maden ve Jeoteknik araştırmalara yönelik karotlu sondajlar

Ruhsat başvurusu öncesi maden sahasına ait ön incelemeler

Maden sahalarında ÇED için gerekli olan Hidroloji ve Hidrojeolojik etütler yapılması ve raporlanması.