Maden Danışmanlık

Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

Maden Danışmanlık– Maden Ruhsat Müracaatları
– Maden Hidrojeolojik Etüt Raporu
– Maden Ruhsatlarının Devir İşlemleri
– Maden Arama Dönemi Faaliyet Raporları
– İşletme İzin Ruhsatı İşlemleri ( 7. Madde İzinleri)
– Satış ve Faaliyet Bilgi Formları ( 29. Madde İşlemleri)
– Terk Raporu
– Maden Ocağı Jeoteknik Etüt
– Maden Çevre Danışmanlık
– Orman İzinleri
– Mera İzinleri
– MİGEM Dosya İncelemeleri ve Dosya Takip İşlemleri
– Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat İşlemleri (GSM Ruhsatı)
– Maden Çed Raporu
– Sondaj İzinleri
– Sayısal modelleme ve analizler
– Maden Etüt
– Maden Sondajı
– Borsa işlemleri için rapor hazırlanması
– Atık karakterizasyonu ve yönetimi
– Maden Mevzuat Danışmanlığı
– Rezerv Tespitleri Ve Arazi Etütleri