Jeoloji-Jeoteknik

Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

Jeoloji-Jeoteknik


Aren Jeoteknik Mühendislik olarak; karayolları-otoyollar, imar planları, tesislerin zemin mühendisliği, demiryolu,deniz yapıları, su yapıları, köprü, viyadük, tünel, heyelan, yerleşim yerleri altyapı ve zemin iyileştirme-zemin güçlendirme alanlarında jeolojik - jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermekteyiz.

1.İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri


• Çevre Düzeni Planlarına Esas
• Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
• Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
• Kentsel Dönüşüm
• Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
• Dolgu İmar Planlarına Esas

2.Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları

3.Zemin Etüt Çalışmaları

4.Temel Sondaj Çalışmaları

5.Baraj ve Gölet Etütleri

6.Güzergah Etütleri


• Boru Hattı Etütleri
• Karayolu Etütleri

7.Hidrojeolojik Etütler

8.Heyelan Çalışmaları

9.Şev Stabilite Çalışmaları

10.Sıvılaşma Analizleri