Zemin Etüdü

Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

Zemin Etüdü, Zemin-Temel Raporu Hazırlanması


Zemin – Kaya ve Su Sondajı
imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlanması
Zemin-temel etüt çalışmaları ve yeraltı boşluklarının belirlenmesi
Yerleşim alanları veya yerleşime açılacak olan alanlara ait jeoloji raporlarının hazırlanması
Tünel, köprü, viyadük, otoyol ve baraj alanı araştırmaları
Deprem ve heyelan bölgesi araştırmaları
Bölge Jeolojisinin GIS ortamına aktarılması
Yapı yerlerinde açılan araştırma çukurlarındaki zemini temsil eden numuneler üzerinde gerekli tüm laboratuar testlerinin yapılması
Temel sondaj ile alınan bozulmuş ve bozulmamış sediman numuneler ile kaya karotlar üzerinde gerekli tüm laboratuar testlerinin yapılması
Zemin ve temel şartlarının yapıya uygun olmaması halinde, zemin iyileştirme yöntemlerinin belirlenip fizibilitesinin hazırlanması