Hidrojeoloji

Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

Hidrojeoloji


Havza bazında veya münferit Hidrolojik - Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması (yeraltısu seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması.
 • Hidrojeoloji Raporu Hazırlanması
 • Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları
 • Su Arama, Etüt ve Su Sondajı
 • Yeraltı Suyu Araştırmaları ve Kullanım Belgelerinin Hazırlanması
 • Genel Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Karst Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Yeraltısuyu İzleme Teknikleri Uygulamaları
 • Çed Hidrojeolojisi 
 • Katı ve Sıvı Atık Sorunlarının Çözümü
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
 • Bir Hidrolojik Havzanın Özgül Veriminin Belirlenmesi
 • Yeraltısuyu Modelleme ve Sayısal Haritalama
 • Kuyularda Pompalama Denemeleri
 • Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi Analizleri
 • Termal ve Mineralli Suların Araştırılması
 • Hidrometeorolojik Verilerin Analizleri
 • Akiferlerin Matematik Modellemesi ve Bilgisayar Uygulaması
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
 • Maden Ocakları Hidrojeolojik Etüt Raporu Hazırlanması
 • Hidrojeoloji Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Hidrolojik Modelleme, Hidrolojik Haritalama
 • Su Kaynakları Kullanımı, Yönetimi, Planlama Hizmetleri