Mühendislik Uygulamaları ve Projelendirme...

home_eco_iconbox3

Çed Raporu

Sanayi kuruluşlarında, çeşitli işletme ve tesislerde çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin ve etkilerinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.
home_eco_iconbox1

Çevre Danışmanlık

Sanayi kuruluşlarında, çeşitli işletme ve tesislerde çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin ve etkilerinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standard şartlarının sağlanması için sürekli danışmanlık faaliyetleri sürdürülmektedir.
Untitled-3

Hidrojeolojik Etüt

Havza bazında veya münferit Hidrolojik - Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması (yeraltısu seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması.
Untitled-4

Jeolojik-Jeoteknik Etüt

Aren Jeoteknik Mühendislik olarak; karayolları-otoyollar, imar planları, tesislerin zemin mühendisliği, demiryolu,deniz yapıları, su yapıları, köprü, viyadük, tünel, heyelan, yerleşim yerleri altyapı ve zemin iyileştirme-zemin güçlendirme alanlarında jeolojik - jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermekteyiz.
madencilik

Maden Jeolojisi

Maden Arama Faaliyetleri ve Danışmanlığı
su-sondaji

Su Sondajı

Su Sondajı, zeminin yapısına göre Rotary (çamurlu) Su sondajı veya Havalı Su sondajı yapılmaktadır.
su-kaynaklari

Su Kaynakları Muhendisliği

Su Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır. Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır.
zemin-etudu

Zemin Etüdü

Zemin Etüdü, Zemin-Temel Raporu Hazırlanması

JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜTAren Jeoteknik Mühendislik olarak; karayolları-otoyollar, imar planları, tesislerin zemin mühendisliği, demiryolu,deniz yapıları, su yapıları, köprü, viyadük, tünel, heyelan, yerleşim yerleri altyapı ve zemin iyileştirme-zemin güçlendirme alanlarında jeolojik - jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermekteyiz.


HİDROJEOLOJİK ETÜT

Havza bazında veya münferit Hidrolojik - Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması (yeraltısu seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması.

Planlama, Yapı ve Çevre için JEOLOJİ