Maden Arama Faaliyetleri ve Danışmanlığı:

 

                * MİGEM e verilen maden arama faaliyet raporları

                * Maden/cevher Sahalarının Jeolojik etütleri ve analizleri

                        - Maden Jeolojisi Etütleri

                        - Jeofizik ölçümler

                        - Laboratuar testleri

                        - Kalite değerlendirmesi

                        - Rezerv değerlendirmesi

                        - Haritalama

                        - Sondaj

                        - Modelleme

                        - Ocak Planlaması

                        - Kaynak yönetimi

                * 3D maden sahası modellemeleri

                * Uzaktan algılama (uydu verileri) ile maden arama faaliyetleri

                * Madene sahasına ait araştırma yöntemleri ve etüt yerlerinin belirlenmesi

                * Maden ve Jeoteknik araştırmalara yönelik karotlu sondajlar

                * Ruhsat başvurusu öncesi maden sahasına ait ön incelemeler

                * Maden sahalarında ÇED için gerekli olan Hidroloji ve Hidrojeolojik etütler yapılması ve raporlanması.