Aren Jeoteknik Mühendislik olarak; karayolları-otoyollar, imar planları, tesislerin zemin mühendisliği, demiryolu,deniz yapıları, su yapıları, köprü, viyadük, tünel, heyelan, yerleşim yerleri altyapı ve zemin iyileştirme-zemin güçlendirme alanlarında jeolojik - jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermekteyiz.
 
1- İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri

• Çevre Düzeni Planlarına Esas
• Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
• Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
• Kentsel Dönüşüm
• Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
• Dolgu İmar Planlarına Esas
 
2- Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları 
3- Zemin Etüt Çalışmaları 
4- Temel Sondaj Çalışmaları 
5 -Baraj ve Gölet Etütleri
6- Güzergah Etütleri

• Boru Hattı Etütleri
• Karayolu Etütleri
  

7- Hidrojeolojik Etütler  
8- Heyelan Çalışmaları

7- Hidrojeolojik Etütler  
8- Heyelan Çalışmaları

9 -Şev Stabilite Çalışmaları

10- Sıvılaşma Analizleri