Su Kaynakları Mühendisliği

Su Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır. Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır.

 

Akarsular

 • Su Tahsisi Hidroloji Raporu
 • Akım, su kalitesi ve sediment taşınımı modellemesi
 • Hidrolojik modelleme
 • Hidroloji Raporu
 • Hidrometeorolojik Etüt, Hidrometeorolojik Ölçümler
 • Taşkın modellemesi
 • Akarsu Debisi Ölçümü
 • Gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken uyarı sistemleri
 • Akarsu – kıyı etkileşimi
 • Barajlar ve rezervuarlar
 • Hidrolojik Etüt Raporu
 • Hidrodinamik, taşınım ve su kalitesi modellemesi
 • Rezervuar operasyonları
 • Rezervuar yönetimi ve işletim optimizasyonu
 • Çevre etki değerlendirmeleri

Havzalar

 • Su kaynaklarının planlaması ve işletilmesi
 • Havza yönetim
 • Hava Hidrojeolojik Etüt Raporu
 • GIS tabanlı veri işletim ortamları
 • Sulak alanlar yönetimi
 • Su dengesi

Yeraltı suları

 • Su kaynaklarının kullanım simulasyonu
 • Yüzey suyu – yeraltı suyu etkileşiminin modellenmesi
 • Yeraltı suyu modellemesi
 • Yeraltı suyu yönetim planlaması
 • Yeraltı suyu kalitesi
 • Hidrojeolojik Etüt Raporu

Tarımsal alanlar

 • Tarımsal kirlilik yayılım modellemesi
 • Tarımsal sulama yönetimi
 • Tarımsal arazi kullanım değerlendirmeleri