Havza Bazında veya Münferit Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları

·         Hidrojeolojik Etüt Raporu Hazırlanması

·         Maden Hidrojeolojisi

·         Hidrojeolojik Haritalama

·         Hidrojeolojik Modelleme Sayısal Analiz

·         Su Kaynakları Yönetimi-Planlama-Etüt

·         Kirlilik Analizleri Ve Saha İyileştirme Çalışmaları

·         Karst Hidrojeolojisi 

·         Yeraltı Suyu Arama ve Yeraltısuyu Sondajı

·         Yeraltı Suyu Akım Modellemesi

·         Tesis ve İşletmelerin, Yeraltı ve Yüzey su kaynakları ile etkileşimi analizi

·         Su Kaynakları Bütçe Hesabı ve Planlaması

·         Akifer Testleri

 

hizmetlerimiz tecrübeli Hidrojeoloji Mühendisi ekibimizce verilmektedir...